Aad_voorpag.jpgWoord vooraf bij de website

Van 1946 tot 1949 verbleef mijn vader, Ad van der Burg, als militair in Indië. Tijdens dat verblijf schreef hij brieven aan zijn broer Leen.

In een van de eerste vroeg hij hem de brieven te bewaren, omdat hij er later ooit nog iets mee wilde gaan doen. Hoewel ze vlot geschreven zijn en een goed beeld geven van hoe hij die periode beleefde is dat er nooit van gekomen. Mijn vader is in 1998 overleden.
leen.jpg

In 2002 kreeg ik de brieven in bezit en besloot een website te bouwen waarop ze te lezen zouden zijn. Naast de brieven bleek er ook nog een hutkoffer vol met ander materiaal over die tijd bewaard te zijn gebleven. Bij de samenstelling van deze site heb ik daar dankbaar gebruik van gemaakt.

Ad-01.jpg

Veel veteranen hebben na hun terugkeer in Nederland gezwegen over hun tijd in Indië. Traumatische ervaringen, waar destijds in Nederland geen oog voor was, kunnen de oorzaak hiervan zijn, maar ook het feit dat er weinig of geen waardering voor deze (vaak dienstplichtige) militairen werd opgebracht - tot regelrechte afkeuring aan toe. Sommigen deinsden er niet voor terug hen voor oorlogsmisdadigers en moordenaars uit te maken.

Omdat er ook veel behoefte bleek te zijn de brieven in boekvorm te lezen is in januari 2008 het boek uitgekomen. De consequentie hiervan is dat de website wel blijft bestaan, maar in een gewijzigde vorm, namelijk met meer afbeeldingen en minder tekst.

Ik hoop dat het boek en deze website bijdragen tot een beter begrip en inzicht.

terang_bulan.jpg

 

terangboelan_handschrift.jpg


© Astrid van der Burg 2004-2018