Het Veluwebataljon

 

 haantje.gif

HET ONTSTAAN VAN HET VELUWEBATALJON (DE HAANTJES)

verbandacte.jpg

Na de bevrijding van Nederland in mei 1945 kwamen onderduikers, knokploegen, koeriers, verzetsstrijders en gewezen officieren uit hun schuilplaatsen (soms zelfs kippenhokken) te voorschijn. Vanaf dat moment heerste er onder deze mannen een ideaal: meehelpen om de Japanners in Indië te bestrijden en daar orde en vrede te herstellen.

Prins Bernhard deed een dringend beroep, als algemeen legercommandant van Nederland, om zich in te zetten voor Nederlands-Indië.

Bernhard2.jpg

Prins Bernhard, mei 1945


De Veluwers hadden weinig aansporing nodig en men meldde zich (in blauwe overalls met een oranje armband om) al snel bij de Jan van Schaffelaarkazerne in Ermelo, waar in snel tempo de "verbandakte" werd getekend.

 

Jan van Schaffelaarkazerne, Ermelo

  jvskazerne.jpg


In de loop van mei en juni 1945 kwam een volwaardig bataljon tot stand met Engelse Lee-Enfield-geweren, stens, karabijnen en afgedankte Engelse battle-dresses, compleet met baret, helm en soldatenkistjes en zelfs een "Soldier's Service and Pay Book". De officiële oprichtingsdatum van het bataljon werd op 15 juni 1945 geregistreerd in 1-8 R.I. (Eerste bataljon Achtste Regiment Infanterie), als eerste vrijwilligersbataljon boven de grote rivieren.Op 15 oktober 1945 vertrok de eerste lichting naar Indië.

 

Visser.jpg

Deze informatie komt uit het boek De Haantjes in vogelvlucht van Gerben Visser, uitgegeven door Van Wijnen te Franeker, 2002.

ISBN 90 5194 243 5